TRẢ LỜI
10:45:0 23/11/2017 | Lồ A Giảng | Thôn Lồ- Lao Chải- Sa Pa | zamsapa@gmail.com
Xin phép cho tôi được hỏi: tôi đã hỏi về việc kéo thêm dây mạng cáp quang vào khu vực Thôn Lồ Lao Chải. và được trả lời là chậm nhất là ngày 22/11 sẽ được sử dụng nhưng hôm nay đã là ngày 23/11 rồi mà vẫn chưa thấy bên kỹ thuật xuống làm chỗ đó. Vậy bao giờ thì làm vậy?
TRẢ LỜI:

KG Ông Lồ A Giảng | Thôn Lồ- Lao Chải- Sa Pa | 01659492572 | zamsapa@gmail.com Thanks Ông đã nhắc ; ngày 21/11 ;TTVT Sa Pa đã chuẩn bị xong vật tư, thiết bị để thi công như hôm đã chao đổi với Ông; nhưng do điều kiện về thời tiết do vậy chúng tôi chưa thể thi công được; mong ông thông cảm chúng tôi xẽ thực hiện trong thời gian sớm nhất để đáp ứng Y/c của Ông và nhân dân thôn Lồ-Lao chải

Trân trọng!

CÁC CÂU HỎI KHÁC