TRẢ LỜI
14:8:0 10/1/2018 | Nguyễn Tài Đại | mỏ Nậm Tang, xã Bản Cầm | nguyendai91lsvh@gmail.com
Hiện tôi làm thủ kho tại mỏ Nậm Tang cho công ty tnhh xây dựng tổng hợp Minh Đức.Hiện công ty và tôi đang có mong muốn lắp wifi để chạy camera giám sát và vào internet.vậy cho hỏi tại mỏ Nậm Tang có thể lắp mạng được không và các mức gói mạng bao nhiêu tiền/ tháng.tôi muốn lắp mạng cáp quang để vừa xem được tại mỏ và truyền thẳng về trụ sở công ty 79b Quy Hóa, Kim Tân.xin cảm ơn.
TRẢ LỜI:

 Phòng BHTP đã chỉ đạo NVKD địa bàn liên hệ kỹ thuật khảo sát, thông tin Khách hàng. TKS

CÁC CÂU HỎI KHÁC