TRẢ LỜI
19:40:16 13/6/2018 | Hù văn đoàn | Thôn1 làng pẳn, xã Quang Kim, huyện bát Xát, tỉnh lào Cai | Taydutanthu1@gmail.com
Tôi muốn đổi pass Wi-Fi như thế nào?
TRẢ LỜI:

 Cảm ơn quý KH đã tin và sử dụng dịch vụ của VNPT

Trung tâm Viễn thông Bát Xát sẽ cử CB hướng dẫn và xly cho quý KH ngay ạ.

Trân trọng cảm ơn.

Giám đốc Trung tâm 

Phí Ngọc Huy

CÁC CÂU HỎI KHÁC