Hỗ trợ các thủ tục lắp đặt, sử dụng dịch vụ
Thủ tục lắp Internet

CÁC THỦ TỤC TIẾP NHẬN YÊU CẦU DỊCH VỤ MEGAVNN
I. THỦ TỤC LẮP ĐẶT MỚI
A. YÊU CẦU VỀ THỦ TỤC PHÁP LÝ, TƯ CÁCH PHÁP NHÂN, CÁ NHÂN
Đối với cá nhân:
Khách hàng xuất trình hộ khẩu thường trú tại Lào Cai, hoặc hộ khẩu đăng ký tạm trú dài hạn tại Lào Cai .
Đối với khách hàng không phải chính chủ hợp đồng phải có giấy uỷ quyền hợp lệ của chủ hợp đồng (có xác nhận và đóng dấu của UBND xã, Phường sở tại).
Chứng minh thư nhân dân hợp lệ do cơ quan Công an cấp hoặc các giấy tờ xác nhận thân nhân khác như CMT quân đội, công an.
Nếu không có các loại giấy tờ trên, khách hàng có thể sử dụng một trong các giấy tờ sau: Hộ khẩu thường trú, đăng ký tạm trú dài hạn tại Lào Cai, các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương như: Giấy phép đăng ký kinh doanh, chủ quyền nhà, quyết định cấp nhà, cấp đất tại địa chỉ đặt thiết bị. Trường hợp này, phải kèm theo các giấy tờ xác nhận thân nhân có ảnh và dấu nổi do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp như: bằng lái xe, bằng tốt nghiệp trung học, đại học, thẻ Đảng…
Hợp đồng chính chủ điện thoại bản chính hoặc bản sao do đơn vị có chức năng của Viễn thông Lào Cai cấp.
Trường hợp khách hàng không phải chính chủ hợp đồng điện thoại - khách hàng khai Phiếu cam kết của chủ hợp đồng điện thoại đồng ý cho lắp đặt trên đường dây đang sở hữu, có chữ ký của chủ hợp đồng điện thoại. Phiếu cam kết của chủ hợp đồng điện thoại (khách hàng có thể Download mẫu phiếu để khai trước). Đối với thuê bao điện thoại thuộc cơ quan quản lý phải có giấy đồng ý của cơ quan (đóng dấu).
Trường hợp khách hàng nước ngoài:
Hộ chiếu và giấy phép lưu trú tại địa phương do cơ quan có thẩm quyền cấp (thẻ thường trú, thẻ tạm trú, chứng nhận tạm trú…).
Đối với pháp nhân
Pháp nhân Việt nam: Chữ ký của người có thẩm quyền và con dấu hợp pháp.
Các tổ chức không thuộc nhà nước, văn phòng đại diện nước ngoài, tổ chức Quốc tế hoạt động tại Việt nam: Giấy phép hoạt động và Giấy phép đặt văn phòng đại diện tại Việt nam.
 
B. YÊU CẦU LẮP ĐẶT MỚI
Khách hàng khai 01 bản Phiếu yêu cầu cung cấp dịch vụ Internet .
Lựa chọn tên Account ( tài khoản ), điền đầy đủ thông tin vào 03 tờ hợp đồng cung cấp dịch vụ Internet.
Lựa chọn tên Account (tài khoản), điền đầy đủ thông tin vào 03 tờ hợp đồng cung cấp dịch vụ Internet.
Nộp phí hoà mạng - Xem bảng cước.
Sau khi tiếp nhận yêu cầu, Công ty chúng tôi sẽ tiến hành các thủ tục và liên hệ lắp đặt tại địa điểm của khách hàng yêu cầu.
Đối với các trường hợp đăng ký MegaVNN cùng đường điện thoại kéo mới, thời gian lắp đặt được thực hiện trong vòng 7 ngày kể từ khi tiếp nhận yêu cầu.
Khách hàng chuẩn bị các thiết bị đầu cuối (Modem ADSL) trước khi yêu cầu kỹ thuật viên lắp đặt.
 
II. TẠM NGỪNG KHÔI PHỤC
Khách hàng xuất trình giấy tờ chứng minh tư cách cá nhân, pháp nhân theo yêu cầu như mục A. Chủ hợp đồng xuất trình xác nhận thanh toán cước phí Internet (đến tháng gần nhất).
Khách hàng điền thông tin vào Phiếu yêu cầu biến động dịch vụ .
Yêu cầu tạm ngừng sẽ được thực hiện trong vòng 1 giờ kể từ khi tiếp nhận yêu cầu.
Giá cước thuê bao trong thời gian tạm ngừng thu theo quy định hiện hành của Viễn thông Lào Cai
 
III. SANG TÊN DỊCH VỤ
Đại diện chủ hợp đồng mới và chủ hợp đồng đang sử dụng xuất trình đầy đủ các yêu cầu về tư cách cá nhân hoặc pháp nhân - theo mục A.
Chủ hợp đồng cũ xuất trình xác nhận thanh toán cước phí (đến tháng gần nhất) đối với Account sang tên.
Chủ hợp đồng cũ điền thông tin vào Phiếu yêu cầu sang tên dịch vụ Internet .
Chủ hợp đồng mới ký lại 03 bộ hợp đồng cung cấp dịch vụ Internet với tên Account cũ hoặc tên Account mới, cam kết thanh toán cước phát sinh của account sau thời điểm sang tên.
Trong trường hợp chủ thuê bao mới sau khi sang tên không cùng chủ với thuê bao điện thoại: Chủ thuê bao mới của dịch vụ MegaVNN và chủ thuê bao điện thoại viết giấy cam kết (theo mẫu quy định).
Nếu giấy cam kết không được lập vì lý do chủ quan của các bên liên quan, chủ thuê bao MegaVNN mới làm thủ tục tách dịch vụ MegaVNN ra khỏi đường điện thoại (lắp đặt cáp riêng mới cho đường MegaVNN).
 
III. YÊU CẦU CHUYỂN DỊCH
Khách hàng xuất trình giấy tờ chứng minh tư cách cá nhân, pháp nhân theo yêu cầu như mục lắp đặt.
Khách hàng điền thông tin vào Phiếu yêu cầu chuyển dịch MegaVNN . 
Nộp phí theo quy định - Xem bảng cước
Trường hợp chuyển dịch MegaVNN đến đường điện thoại không cùng chủ, viết cam kết có chữ ký của chủ thuê bao điện thoại.
 
IV. THÁO HỦY
Khách hàng xuất trình giấy tờ chứng minh tư cách cá nhân, pháp nhân theo yêu cầu như mục A.Khách hàng điền thông tin vào Phiếu yêu cầu chấm dứt dịch vụ - huỷ hợp đồng cung cấp dịch vụ.
Chủ hợp đồng xuất trình xác nhận thanh toán cước phí Internet (đến tháng gần nhất).
Tiến hành thủ tục thanh lý hợp đồng sau khi thanh toán toàn bộ cước phí của Account.
 
V. CẤP LẠI MẬT KHẨU MỚI
Khách hàng xuất trình giấy tờ chứng minh tư cách cá nhân, pháp nhân theo yêu cầu như mục A.
Khách hàng điền thông tin vào Phiếu yêu cầu biến động dịch vụ .
Yêu cầu đổi tên sẽ được thực hiện trong vòng 01 giờ kể từ khi tiếp nhận.
 
VI. ĐỔI TÊN ACCOUNT
Khách hàng xuất trình giấy tờ chứng minh tư cách cá nhân, pháp nhân theo yêu cầu như mục A.
Khách hàng điền thông tin vào Phiếu yêu cầu biến động dịch vụ .
Yêu cầu đổi tên sẽ được thực hiện trong vòng 01 giờ kể từ khi tiếp nhận.

Liên hệ hòa mạng, lắp đặt các dịch vụ VT-CNTT

CÁC THỦ TỤC TIẾP NHẬN YÊU CẦU DỊCH VỤ MEGAVNN
I. THỦ TỤC LẮP ĐẶT MỚI
A. YÊU CẦU VỀ THỦ TỤC PHÁP LÝ, TƯ CÁCH PHÁP NHÂN, CÁ NHÂN
Đối với cá nhân:
Khách hàng xuất trình hộ khẩu thường trú tại Lào Cai, hoặc hộ khẩu đăng ký tạm trú dài hạn tại Lào Cai .
Đối với khách hàng không phải chính chủ hợp đồng phải có giấy uỷ quyền hợp lệ của chủ hợp đồng (có xác nhận và đóng dấu của UBND xã, Phường sở tại).
Chứng minh thư nhân dân hợp lệ do cơ quan Công an cấp hoặc các giấy tờ xác nhận thân nhân khác như CMT quân đội, công an.
Nếu không có các loại giấy tờ trên, khách hàng có thể sử dụng một trong các giấy tờ sau: Hộ khẩu thường trú, đăng ký tạm trú dài hạn tại Lào Cai, các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương như: Giấy phép đăng ký kinh doanh, chủ quyền nhà, quyết định cấp nhà, cấp đất tại địa chỉ đặt thiết bị. Trường hợp này, phải kèm theo các giấy tờ xác nhận thân nhân có ảnh và dấu nổi do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp như: bằng lái xe, bằng tốt nghiệp trung học, đại học, thẻ Đảng…
Hợp đồng chính chủ điện thoại bản chính hoặc bản sao do đơn vị có chức năng của Viễn thông Lào Cai cấp.
Trường hợp khách hàng không phải chính chủ hợp đồng điện thoại - khách hàng khai Phiếu cam kết của chủ hợp đồng điện thoại đồng ý cho lắp đặt trên đường dây đang sở hữu, có chữ ký của chủ hợp đồng điện thoại. Phiếu cam kết của chủ hợp đồng điện thoại (khách hàng có thể Download mẫu phiếu để khai trước). Đối với thuê bao điện thoại thuộc cơ quan quản lý phải có giấy đồng ý của cơ quan (đóng dấu).
Trường hợp khách hàng nước ngoài:
Hộ chiếu và giấy phép lưu trú tại địa phương do cơ quan có thẩm quyền cấp (thẻ thường trú, thẻ tạm trú, chứng nhận tạm trú…).
Đối với pháp nhân
Pháp nhân Việt nam: Chữ ký của người có thẩm quyền và con dấu hợp pháp.
Các tổ chức không thuộc nhà nước, văn phòng đại diện nước ngoài, tổ chức Quốc tế hoạt động tại Việt nam: Giấy phép hoạt động và Giấy phép đặt văn phòng đại diện tại Việt nam.
 
B. YÊU CẦU LẮP ĐẶT MỚI
Khách hàng khai 01 bản Phiếu yêu cầu cung cấp dịch vụ Internet .
Lựa chọn tên Account ( tài khoản ), điền đầy đủ thông tin vào 03 tờ hợp đồng cung cấp dịch vụ Internet.
Lựa chọn tên Account (tài khoản), điền đầy đủ thông tin vào 03 tờ hợp đồng cung cấp dịch vụ Internet.
Nộp phí hoà mạng - Xem bảng cước.
Sau khi tiếp nhận yêu cầu, Công ty chúng tôi sẽ tiến hành các thủ tục và liên hệ lắp đặt tại địa điểm của khách hàng yêu cầu.
Đối với các trường hợp đăng ký MegaVNN cùng đường điện thoại kéo mới, thời gian lắp đặt được thực hiện trong vòng 7 ngày kể từ khi tiếp nhận yêu cầu.
Khách hàng chuẩn bị các thiết bị đầu cuối (Modem ADSL) trước khi yêu cầu kỹ thuật viên lắp đặt.
 
II. TẠM NGỪNG KHÔI PHỤC
Khách hàng xuất trình giấy tờ chứng minh tư cách cá nhân, pháp nhân theo yêu cầu như mục A. Chủ hợp đồng xuất trình xác nhận thanh toán cước phí Internet (đến tháng gần nhất).
Khách hàng điền thông tin vào Phiếu yêu cầu biến động dịch vụ .
Yêu cầu tạm ngừng sẽ được thực hiện trong vòng 1 giờ kể từ khi tiếp nhận yêu cầu.
Giá cước thuê bao trong thời gian tạm ngừng thu theo quy định hiện hành của Viễn thông Lào Cai
 
III. SANG TÊN DỊCH VỤ
Đại diện chủ hợp đồng mới và chủ hợp đồng đang sử dụng xuất trình đầy đủ các yêu cầu về tư cách cá nhân hoặc pháp nhân - theo mục A.
Chủ hợp đồng cũ xuất trình xác nhận thanh toán cước phí (đến tháng gần nhất) đối với Account sang tên.
Chủ hợp đồng cũ điền thông tin vào Phiếu yêu cầu sang tên dịch vụ Internet .
Chủ hợp đồng mới ký lại 03 bộ hợp đồng cung cấp dịch vụ Internet với tên Account cũ hoặc tên Account mới, cam kết thanh toán cước phát sinh của account sau thời điểm sang tên.
Trong trường hợp chủ thuê bao mới sau khi sang tên không cùng chủ với thuê bao điện thoại: Chủ thuê bao mới của dịch vụ MegaVNN và chủ thuê bao điện thoại viết giấy cam kết (theo mẫu quy định).
Nếu giấy cam kết không được lập vì lý do chủ quan của các bên liên quan, chủ thuê bao MegaVNN mới làm thủ tục tách dịch vụ MegaVNN ra khỏi đường điện thoại (lắp đặt cáp riêng mới cho đường MegaVNN).
 
III. YÊU CẦU CHUYỂN DỊCH
Khách hàng xuất trình giấy tờ chứng minh tư cách cá nhân, pháp nhân theo yêu cầu như mục lắp đặt.
Khách hàng điền thông tin vào Phiếu yêu cầu chuyển dịch MegaVNN . 
Nộp phí theo quy định - Xem bảng cước
Trường hợp chuyển dịch MegaVNN đến đường điện thoại không cùng chủ, viết cam kết có chữ ký của chủ thuê bao điện thoại.
 
IV. THÁO HỦY
Khách hàng xuất trình giấy tờ chứng minh tư cách cá nhân, pháp nhân theo yêu cầu như mục A.Khách hàng điền thông tin vào Phiếu yêu cầu chấm dứt dịch vụ - huỷ hợp đồng cung cấp dịch vụ.
Chủ hợp đồng xuất trình xác nhận thanh toán cước phí Internet (đến tháng gần nhất).
Tiến hành thủ tục thanh lý hợp đồng sau khi thanh toán toàn bộ cước phí của Account.
 
V. CẤP LẠI MẬT KHẨU MỚI
Khách hàng xuất trình giấy tờ chứng minh tư cách cá nhân, pháp nhân theo yêu cầu như mục A.
Khách hàng điền thông tin vào Phiếu yêu cầu biến động dịch vụ .
Yêu cầu đổi tên sẽ được thực hiện trong vòng 01 giờ kể từ khi tiếp nhận.
 
VI. ĐỔI TÊN ACCOUNT
Khách hàng xuất trình giấy tờ chứng minh tư cách cá nhân, pháp nhân theo yêu cầu như mục A.
Khách hàng điền thông tin vào Phiếu yêu cầu biến động dịch vụ .
Yêu cầu đổi tên sẽ được thực hiện trong vòng 01 giờ kể từ khi tiếp nhận.