Tin khuyến mại

Nhằm xử lý nóng, nhanh giảm bớt khiếu nại của khách hàng và đơn vị trong dịp World cup, Công ty VASC thực hiện chương trình khuyến mại miễn phí sử dụng gói VTVcab, VNPT Lào Cai hướng dẫn các đơn vị cụ thể như sau:
Nhằm nhanh chóng phục vụ khách hàng xem các trận thi đấu World Cup 2014 được kịp thời, Công ty VASC Phối kết hợp với VNPT Lào Cai thực hiện chương trình khuyến mại miễn phí sử dụng gói VTVcab
 
+ Tên Chương trình: Khuyến mại cước sử dụng chùm kênh Vtvcap từ ngày 16/6/2014-31/7/2014.
 
+  Đối tượng khách hàng:
-  Khách hàng đăng ký mới sử dụng dịch vụ MyTV từ ngày 1/5/2014 đến hết ngày 15/7/2014.
 
- Không áp dụng cho đối tượng khách hàng: Khách hàng đã đăng ký sử dụng chùm kênh VTVcab trước ngày 16/6/2014; Khách hàng đã tham gia chương trình đóng trước cước sử dụng gói VTVcab: không được tham gia chương trình này, khách hàng MyTV hòa mạng trước ngày 1/5/2014.
 
+ Điều kiện hưởng khuyến mại:
-  Khách chưa đăng ký sử dụng gói VTV cab tính đến ngày 16/6/2014;
-  Khách hàng thực hiện đăng ký khuyến mại tại điểm giao dịch của đơn vị (theo mẫu đính kèm); Tính theo cước trọn gói.
- Khách hàng đăng ký KM từ 16/6/2014 đến hết 30/6/2014 và sử dụng hết 15/7/2014 được KM 02 tháng cước (tháng 6 và tháng 7/2014).
- Khách hàng đăng ký KM từ 1/7/2014 đến hết 15/7/2014: Được KM 01 tháng cước trong tháng 7/2014.
 
Chi tiết liên hệ: 020.1080, hoặc tại các điểm giao dịch của VNPT Lào Cai
 
Ngày cập nhật: 20/06/2014 Xem: 731