Tin khuyến mại

Kể từ ngày 20/03/2015 đến ngày 30/04/2015, VNPT Lào Cai khuyến mại đặc biệt hòa mạng thuê bao MyTV trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
Thời gian áp dụng từ 10/09 đến 10/10/2014, đối với các khách hàng hòa mạng mới dịch vụ Internet MegaVNN và FiberVNN
Nhằm xử lý nóng, nhanh giảm bớt khiếu nại của khách hàng và đơn vị trong dịp World cup, Công ty VASC thực hiện chương trình khuyến mại miễn phí sử dụng gói VTVcab, VNPT Lào Cai hướng dẫn các đơn vị cụ thể như sau:
VNPT Lào Cai tổ chức chương trình khuyến mại hòa mạng MyTV, Internet MegaVNN, FiberVNN từ ngày 30/05/2014 đến hết ngày 15/06/2014 trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
Thời gian khuyến mại: Từ 00h00 ngày 14/10/2013 đến hết ngày 24/11/2013
Thời gian khuyến mại: từ 00h00 ngày 29/06/2013 đến hết 24h00 ngày 30/06/2013.
Chương trình khuyến mại: dịch vụ Vinaphone trả sau trên địa bàn tỉnh Lào Cai dành cho khách hàng doanh nghiệp.
Thời gian khuyến mại: Từ 10/6/2013 đến hết ngày 07/9/2013
Khách hàng hòa mạng và kích hoạt SIM U+ trước ngày 1/7/2013 trên địa bàn các tỉnh thuộc pham vi triển khai thử nghiệm gói U+.
Gia hạn, bổ xung chương trình khuyến mại thiết bị STB, chăm sóc khách hàng của VNPT Lào Cai bắt đầu từ 00h00 ngày 27/5/2013 đến hết ngày 12/6/2013
Vinphone thông báo thời gian khuyến mại nạp thẻ ngày vàng từ ngày 10/4 đến hết 11/4
ÁP DỤNG TỪ NGÀY 1/5 ĐẾN HẾT 31/5/2013
Chương trình khuyến mại hòa mạng thuê bao trả trước vinaphone ngày chẵn trong tháng 4/2013. Chương trình áp dụng từ ngày 02/4 đến hết 26/04/2013