Tin khuyến mại

Từ ngày 15/03/2012 đến hết ngày 30/04/2012, VNPT Lào Cai khuyến mại đặc biệt lớn dành cho khách hàng hòa mạng mới dịch vụ MyTV và dịch vụ MegaVNN trên toàn tỉnh.