Dịch vụ Internet ADSL

Bảng công bố chất lượng dịch vụ truy nhập Internet ADSL
MegaVNN là dịch vụ truy nhập Internet tốc độ cao, dựa trên công nghệ đường dây thuê bao số bất đối xứng ADSL do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) cung cấp.
Liên hệ hòa mạng, lắp đặt các dịch vụ VT-CNTT