Tuyển dụng lao động

Theo kết quả thi tuyển, VNPT Lào Cai thông báo kết quả như sau
Viễn thông Lào Cai (VNPT Lào Cai) cần tuyển 05 lao động (Hợp đồng dài hạn) làm việc tại VNPT Lào Cai cụ thể như sau
Tuyển dụng Chuyên viên Kinh doanh Khách hàng Tổ chức Doanh nghiệp đi làm ngay
VNPT Lào Cai là đơn vị đang thực hiện nhiều dự án chuyển đổi số cho các cấp chính quyền và doanh nghiệp. Để đáp ứng kịp thời tiến độ cho các dự án mới, VNPT Lào Cai thông báo tuyển dụng nhân sự CNTT như sau
VNPT Lào Cai là đơn vị luôn luôn đi đầu trong công cuộc chuyển đổi số và phát triển thì trường CNTT trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
Vừa qua VNPT Lào Cai đã thông báo tuyển dụng đợt 1 năm 2020, với nhiều vị trí công việc được mời gọi.
Do nhu cầu mở rộng thị trường kinh doanh các dịch vụ CNTT trên địa bàn tỉnh Lào Cai, VNPT Lào Cai thông báo tuyển dụng nhiều chức danh IT cho các bộ phận liên quan.
Viễn thông Lào Cai (VNPT Lào Cai) cần tuyển 09 lao động (Hợp đồng dài hạn) làm việc tại VNPT Lào Cai cụ thể như sau
Với mục tiêu mở rộng các lĩnh vực kinh doanh trên địa bản tỉnh Lào Cai và phụ cận, VNPT Lào Cai thông báo tuyển nhiều vị trí việc làm mới dành cho các bạn trẻ.
Cơ hội cho các bạn trẻ yêu thích CNTT, nhanh tay nộp hồ sơ; Viễn Thông Lào Cai thông báo tuyển dụng nhiều vị trí công việc
Viễn thông Lào Cai (VNPT Lào Cai) thực hiện kế hoạch mở rộng địa bàn kinh doanh nên cần tuyển nhiều vị trí lao động mới.
Do nhu cầu mở rộng lĩnh vực sản xuất kinh doanh trên địa bàn Lào Cai, VNPT Lào Cai thông báo tuyển dụng nhiều lao động mới.
VNPT Lào Cai cần tuyển gấp nhiều vị trí lao động đi làm ngay, công việc ổn định, lương thưởng theo năng lực công việc.