Dịch vụ truyền hình MyTV

Công bố chất lượng dịch vụ MyTV
MyTV - dịch vụ truyền hình đa phương tiện do Tập đoàn VNPT Việt Nam cung cấp, mang đến cho khách hàng hình thức giải trí khác biệt: TRUYỀN HÌNH THEO YÊU CẦU.
Liên hệ hòa mạng, lắp đặt các dịch vụ VT-CNTT