PHẦN MỀM LƯU TRỮ ĐIỆN TỬ

Phần mềm quản lý tài liệu số hóa, kho dữ liệu số hóa (Lưu trữ điện tử) là phần mềm được xây dựng để phục vụ giải pháp số hóa tài liệu, văn bản cứng, lưu trữ trong kho hoặc lưu trữ trong các phòng ban, đơn vị