Tin khuyến mại

Thời gian khuyến mại: Từ ngày 25/12/2012 đến hết ngày 25/01/2013

Nội dung khuyến mại:

Khách hàng cam kết hoà mạng thanh toán gói cước EZ220 trả sau (220.000 đồng/tháng đã bao gồm thuế) của dịch vụ ezCom liên tục tối thiểu 12 tháng kể từ tháng hoà mạng dịch vụ, được khuyến mại theo lựa chọn sau:

Khách hàng hoà mạng
Giá trị khách hàng được khuyến mại không thu tiền
Thời gian cam kết
KH lựa chọn
(Ký tên)
Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Vinaphone trả sau, đăng ký hoà mạng mới dịch vụ ezCom trả sau hoặc hoà mạng đồng thời tối thiểu 01 thuê bao Vinaphone trả sau và 01 thuê bao ezCom trả sau.
100% mệnh giá bộ ezCom
24 tháng
 
Khách hàng chưa sử dụng dịch vụ Vinaphone trả sau  đăng ký hoà mạng mới dịch vụ ezCom trả sau.
100% mệnh giá bộ ezCom
24 tháng
 
50% mệnh giá bộ ezCom
12 tháng
 

2. Các quy định khác:
2.1. Khách hàng tham gia chương trình này vẫn được hưởng các giá trị khuyến mại của bộ ezCom mới hòa mạng theo quy định tại văn bản số 320/VNPT-LC-KHKD ngày 03/4/2012 của VNPT Lào Cai về việc quy định giá bán, chính sách khuyến mại và quy trình bảo hành bộ ezCom, như sau:
- Tháng hòa mạng dịch vụ: Tặng 150.000 đồng/tháng/thuê bao => Khách hàng tham gia chương trình này sẽ thanh toán 70.000 đồng/tháng/thuê bao.
- Từ tháng tiếp theo tháng hòa mạng đến tháng thứ 12 (11 tháng tiếp theo): Tặng 100.000 đồng/tháng/thuê bao => Khách hàng tham gia chương trình ưu đãi tại văn bản này cam kết thanh toán 120.000 đồng/tháng/thuê bao.

- Kể từ tháng thứ 13: Khách hàng thanh toán theo gói cước hiện thời đăng ký sử dụng.

Thông tin chi tiết quý khách vui lòng liên hệ (020) 1080

Ngày cập nhật: 30/12/2012 Xem: 59