Tin khuyến mại

Thời gian khuyến mại: từ 00h00 ngày 14/1/2013 đến hết ngày 16/1/2013

Nội dung khuyến mại:

- Tặng 50% giá trị các thẻ nạp, trong đó: 25% giá trị thẻ nạp cộng vào tài khoản khuyến mại (gọi và nhắn tin liên mạng), 25% giá trị thẻ nạp cộng vào tài khoản khuyến mại 1 (gọi và nhắn tin nội mạng VNPT).

- Đối với thuê bao hòa mạng mới trong các chương trình khuyến mại (CTKM) trước, đang hưởng khuyến mại nạp thẻ, nếu nạp thẻ trong 3 ngày vàng sẽ được hưởng khuyến mại như sau:

+ Đã nạp đủ số lượng thẻ đầu tiên được khuyến mại trong CTKM hòa mạng mới, nếu nạp thẻ trong 3 ngày vàng thì tiếp tục được hưởng khuyến mại của CTKM 3 ngày vàng này.

+ Chưa nạp đủ số lượng thẻ đầu tiên được khuyến mại trong CTKM (chương trình KM trước đây), nếu nạp thẻ trong 3 ngày vàng thì được hưởng khuyến mại của CTKM 3 ngày vàng này. Số lượng thẻ nạp trong CTKM 3 ngày vàng này sẽ được cộng vào số lượng thẻ nạp đầu tiên được khuyến mại trong CTKM hòa mạng mới trước đây. Từ 00h00 ngày 17/1/2013, nếu thuê bao vẫn chưa nạp đủ số lượng thẻ đầu tiên được khuyến mại trong CTKM hòa mạng mới thì tiếp tục được hưởng khuyến mại của CTKM hòa mạng mới.

Thông tin chi tiết quý khách vui lòng liên hệ (020) 1080

Ngày cập nhật: 15/01/2013 Xem: 82