VNPT Kết nối

Chiều nay, 15/5, tại Hà Nội, VNPT đã bổ nhiệm thêm 2 Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn và công bố quyết định thành lập 3 Tổng Công ty.

Theo đó, ông Lương Mạnh Hoàng - Giám đốc Công ty VTN và ông  Ngô Hùng Tín – Tổng Giám đốc Công ty VNPT Technology được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT.

Trước đó, ngày 8/5/2015, Chủ tịch HĐTV VNPT đã ký các quyết định số về việc thành lập 3 Tổng công ty gồm: Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông  (VNPT – Vinaphone); Tổng Công ty Truyền thông (VNPT – Meida). Tổng Công ty Hạ tầng mạng (VNPT – Net). Trong đó, Tổng công ty VNPT - Vinaphone và Tổng công ty VNPT - Media sẽ là Công ty TNHH một thành viên do Tập đoàn VNPT sở hữu và năm 100% vốn điều lệ, hoat động theo mô hình công ty mẹ - công ty con. Tổng công ty VNPT - Net là đơn vị hạch toán phụ thuộc Tập đoàn VNPT, hoạt động theo mô hình Tổng công ty và được đăng ký hoạt động dưới hình thức chi nhánh của doanh nghiệp.
 
Tổng Công ty VNPT- Vinaphone: Kinh doanh toàn bộ SPDV của VNPT
 
Theo Quyết định số 88/QĐ-VNPT-HĐTV-TCCB, Tổng Công ty VNPT - Vinaphone được thành lập trên cơ sở tổ chức lại các bộ phận: Kinh doanh, bán hàng, chăm sóc khách  hàng, kỹ thuật dịch vụ, tính cước, thu cước và một số bộ phận quản lý, hỗ trợ của 63 VNPT tỉnh/thành, Công ty Dịch vụ Viễn thông (Vinaphone), Công ty Viễn thông liên tỉnh (VTN), Công ty Viễn thông Quốc tế (VNPT-I), Công ty Điện toán và truyền số liệu (VDC).
 
Vốn điều lệ của Tổng Công ty VNPT - Vinaphone là 5.200 tỷ đồng. Ngành nghề kinh doanh chính của Tổng VNPT - Vinaphone là kinh doanh: các SPDV viễn thông – CNTT; dịch vụ phát thanh truyền hình, truyền thông đa phương tiện; các dịch vụ nội dung, dịch vụ GTGT; kinh doanh dịch vụ tư vấn, khảo sát, thiết kế, cho thuê công trình, thiết bị viễn thông, CNTT, truyền thông; kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu và phân phối bán buôn, bán lẻ các vật tư, trang thiết bị thuộc các lĩnh vực điện, điện tử, viễn thông, CNTT; đại lý bán vé máy bay và các phương tiện vận tải khác.
 
Mục tiêu đến năm 2020 của VNPT - VinaPhone là đạt tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 49%/năm; chiếm thị phần dịch vụ di động trên 30%, dịch vụ băng rộng trên 80%.
Ông Lương Mạnh Hoàng, Phó TGĐ Tập đoàn VNPT sẽ kiêm chức vụ Tổng Giám đốc Tổng Công ty VNPT-Vinaphone.
 
Tổng công ty VNPT – Media: Sản xuất các dịch vụ truyền hình, truyền thông, GTGT
 
Theo Quyết định số 89/QĐ-VNPT-HĐTV-TCCB, Tổng công ty VNPT - Media được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Công ty VASC, Trung tâm Thông tin và Quan hệ công chúng và các bộ phận nghiên cứu, phát triển nội dung số, dịch vụ giá trị gia tăng của Công ty VDC, Công ty Vinaphone.
 
Ngành nghề kinh doanh chính của Tổng công ty VNPT – Media gồm: Ngành nghề kinh doanh của VNPT-Media là tổ chức nghiên cứu, phát triển, sản xuất, bán buôn các sản phẩm dịch vụ phần mềm, dịch vụ nội dung, giá trị gia tăng, truyền thông, truyền hình; quản lý và thực hiện hoạt động truyền hình, cung cấp chương trình thuê bao; thực hiện các hoạt động xuất bản sách, ấn phẩm định kỳ; hoạt động điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình, ghi âm và xuất bản âm nhạc; hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chưong trình truyền hình... Vốn điều lệ của Tổng công ty VNPT - Media là 2.300 tỷ đồng.
 
Trong mô hình của Tổng công ty VNPT-Media, ngoài Văn phòng, Ban quản lý dự án, các công ty con, công ty liên kết, sẽ có 3 đơn vị kinh tế trực thuộc gồm: Công ty phát triển dịch vụ Truyền hình, Công ty Phát triển dịch vụ truyền thông; Công ty Phát triển dịch vụ giá trị gia tăng. Các công ty con này là đơn vị hạch toán phụ thuộc của Tổng Công ty.
 
Ông Tô Mạnh Cường, Phó Tổng Giám đốc VNPT sẽ kiêm chức vụ Chủ tịch Tổng Công ty VNPT-Media. Ông Ngô Diên Hy được giao nhiệm vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách chức vụ Tổng Giám đốc Tổng Công ty VNPT - Media.
 
Tổng công ty VNPT-Net: Quản lý toàn bộ hạ tầng mạng lưới của VNPT
 
Theo Quyết định số 86/QĐ-VNPT-HĐTV-TCCB, Tổng Công ty VNPT-Net được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Công ty Viễn thông liên tỉnh (VTN); bộ phận quản lý và điều hành viễn thông của Tập đoàn VNPT; bộ phận hạ tầng kỹ thuật của  các đơn vị: Công ty
Vinaphone, Công ty VDC, Công ty VNPT-I và hạ tấng kỹ thuật của các Trung tâm chuyển mạch truyền dẫn thuộc 63 VNPT tỉn/thành.
Tổng công ty VNPT - Net là đơn vị hạch toán phụ thuộc Tập đoàn VNPT, hoạt động theo mô hình Tổng công ty và được đăng ký hoạt động dưới hình thức chi nhánh của doanh nghiệp.
 
Ông Nghiêm Phú Hoàn, Phó Tổng Giám đốc VNPT sẽ kiêm chức vụ Tổng giám đốc VNPT-Net.
 
Việc thành lập và bổ nhiệm các vị trí chủ chốt của 3 Tổng Công ty là tiền đề quan trọng để Tâp đoàn VNPT hoàn thiện giai đoạn 2 của lộ trình tái cơ cấu. 
 
Theo VNPT
 
Ngày cập nhật: 19/05/2015 Xem: 1492